Livets söndag

Om er församling uppmärksammar Livets Söndag är det en utmärkt tillfälle att i bön lyfta fram alla de kvinnor som överväger abort, har genomgått abort eller på annat sätt förlorat sina barn.

Projekt Hanna är ett kvinnoprojekt inom Trans World Radio och Norea Radio Sverige. Projektet vänder sig till kvinnor över hela världen som på ett eller annat sätt har det svårt. Namnet kommer från Hanna i första Samuelsboken. Hanna grät för att hon inte kunde få några barn. Gud svarade på hennes böner och gav henne sonen Samuel. Det är många tårar som fälls av kvinnor i vårt land. Det är kvinnor som kämpar med skuld och ångest över att de lät göra abort. I början av januari månad detta år bad tusentals kvinnor inom Projekt Hannas globala bönenätverk för abortsituationen i Sverige. Under januari månad 2008 kommer Projekt Hannas förebedjare, i 99 olika länder, be för vårt land. Den första januari lyfter vi åter upp abortsituationen inför Herren. Det handlar om alla de barn som är så oändlig värdefulla. Vi ber också att Jesus Kristus ska komma med sin livsförvandlande kärlek och förlåtelse till alla de kvinnor som i ensamhet kämpar med sin skuld. 

Ty Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar Dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl. Benen i min kropp var inte gömda för Dig, när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast var formad, alla mina dagar blev uppskrivna i din bok, de var bestämda, förrän någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, o Gud, hur stor är inte deras mångfald! Ps 139: 13-17

Margareta Johansson
Koordinator för Projekt Hanna, Norea Radio Sverige

Lennart Johansson
Missionsledare, Norea Radio Sverige

Läs uppropet som PDF