Vi har nog alla upprörts över det råa våld som gjort sig synligt under hösten när unga människor med brutalitet avslutat jämnårigas liv. En brutalitet som mitt bland alla sparkar, slag och glåpord visar på ett desperat rop, en djup tomhet och en avsaknad av de värderingar som hindrar oss från att se nästan som ett objekt som vi kan leva ut aggressioner och illvilja emot.
I en värld där inte bara obehärskat våld utan även cynism och förakt för det svaga paras med intolerant perfektionism pågår en kamp om människovärdet. Idag ser vi alltifrån nyttoetik och egennjutning till ren och skär pengadyrkan. En cynisk forskarvärd verkar inte hämmas av sin moral utan gör det lilla människoembryot till ett medel istället för ett mål.

Räknas inte alla de små och stora människohjärtan som slutar slå varje år? Är det därför 35 000 små människors liv varje år kan avslutas utan några nämnvärda åtgärder från samhällets sida? Är det därför allt gällare röster höjs för att i barmhärtighetens namn – genom eutanasi – döda den som inte anses ha något människovärdigt liv. Det är ur denna människosyn som vi kommer att kunna härleda framtidens kyla.

Alltför många intressen är idag frikopplade från värnandet av livets okränkbarhet liksom det unika människovärdet. När nu egot får bli somligas gud och den egna bekvämligheten en kär livskamrat, skapar vi ett samhälle som församlingen på alla sätt måste förhålla sig till, utgöra en motvikt till.
Församlingen måste ge prov på, och offentliggöra, att den i varje läge hävdar att människan är okränkbar. Om inte vi är jordens salt och världens ljus; vem är det då? Det är därför allt mer angeläget att vi som kyrkor både i ord och handling gör vår röst tydlig och klar till förmån för Livet; denna oerhörda gåva som Gud skänker.

Sedan några år tillbaka har församlingar över hela landet valt att tillsammans fira söndagen den tredje advent som ett tillfälle att visa varandra och Gud tacksamhet. En söndag då vi står upp för värnandet av Livet. Alltså Livets Söndag. Vi vill på detta sätt uppmana dig som är församlingsledare och församlingsmedlem att ansluta dig till detta firande, genom att den 16 december på ett speciellt sätt lyfta dessa viktiga och angelägna frågor och samtidigt i kollekter stödja arbeten som värnar om människan och människovärdet, där jourtelefonen Livlinan är ett mycket gott exempel.

Sten-Gunnar Hedin
Föreståndare Pingst FFS

Ulf Ekman
Ordförande, samfundet Trosrörelsen

Stefan Swärd
Ordförande Evangeliska Frikyrkan

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare Svenska Evangeliska Alliansen

Bertil E. Gärtner
Biskop emiritus, Svenska Kyrkan

Läs artikeln i Världen idagArtikeln är även publicerad i tidningen Dagen.