"Välkommen till livet!" skriver katolske biskopen Anders Arborelius i ett brev som kommer att läsas upp i alla katolska kyrkor på Livets söndag den 13 december, skriver tidningen Dagen (091215).

Tredje advent är sedan 2001 utsett till Livets söndag i Katolska kyrkan i Sverige, och har med åren blivit Livets söndag i många andra samfund.

Det är då som det livsbejakande landet i norr, där reklam och media ständigt påpekar att livets goda skattas så högt, kanske eller kanske inte nås av den katolske biskopens budskap i form av ett herdabrev…

Läs hela artikeln i Dagen