Du kan berätta om Livets Söndag, nämna vikten av tala om människovärdesfrågorna, läsa en appell av dr Tomas Seidal och be för de ofödda barnen och dess mödrar. Ta gärna upp en kollekt för Livlinan.