Visa ett stämningsfullt och berörande bildspel eller en video, be utifrån de böneupprop som gjorts för de ofödda, eller inspireras av något av de upprop som kristna ledare gjort inför dagen. Ta gärna upp en kollekt för ex Livlinans, Ja till Livets eller Respekts viktiga arbeten som berör människovärdet. Er församling, barnkören eller någon solist kan sjunga en sång med temat över glädjen över livet.