Låt dig inspireras av predikouppslagbibelhänvisningar, artiklar kring etik och människovärde och aktuell fakta och statistik. Använd något av de powerpoint-underlag som berör ämnet och ta del av de uppslag som finns i de upprop och artiklar som kristna ledare från olika läger skrivit. Låt gärna hela predikan fokusera kring livets helgd, människovärdet och människovärdesfrågorna!

Som introduktion till en Livets Söndag-predikan har de finstämda videos eller bildspel som gjorts inför Livets Söndag varit mycket uppskattade.

Avvik gärna en god stund efter predikan till både bön och förbön. Kanske finns det någon i församlingen vill berätta sin upplevelse? Annars kan du även relatera till någon av dessa berättelser kring abortproblematiken.

Glöm inte att använda den rika sångskatt som kyrkan förvaltar och som berör tacksamheten över livet, kanske i samband med en kollekt för ett livsbejakande arbete. 

Ladda ned Livets Söndags idéhäfte!