Varje person som hållit en liten, nyfödd flicka i sina armar, känt doften, hållit i de små fingrarna, smekt de små fötterna och mött den oskyldiga, nyfikna blicken, blir berörd. Då känns det ofattbart att veta att så många flickor världen över inte fått födas, bara därför att de varit flickor. Könsselektiva aborter är den yttersta, ultimata formen för diskriminering. Ett barn förvägras rätten att födas, endast därför att det har fel kön, och offren för de könsselektiva aborterna i dag är övervägande flickor.
När flickaborterna uppmärksammas har man på vissa håll gått från att kalla det blivande barnet i magen en cellklump utan rättigheter, till att erkänna att det faktiskt handlar om en liten människa. Det är bara ett fel. Den lilla människan är en flicka – därför har hon inte ha rätten att leva. Det gigantiska problemet med flickaborter har enorma proportioner. Det talas om "gendercide" eller "female feticide" – det vill säga ett systematiskt avrättande och utrotande av medlemmar av ett och samma kön, med andra ord: könsmassmord.

Vissa rapporter hävdar att så många som 200 miljoner flickor saknas i världen i dag – 160 miljoner bara i Asien. Detta gigantiska problem har uppmärksammats… Läs hela artikeln i Världen idag