Här nedan kan du läsa en debattartikel i tidningen Hemmets vän, inskickad av Berith Nilsson, församlingsassistent med ansvar för barn- och ungdomsverksamheten i Hudiksvalls Baptistförsamling.

Den tredje advent firas sedan några år Livets Söndag i allt fler kyrkor i landet. Livets Söndag är initialt ett initiativ från den katolske biskopen Anders Arborelius, men har sedan spridit sig i alltfler sammanhang. Tanken med Livets söndag är att lyfta livets helgd och att belysa människovärdesfrågorna, frågor som historiskt sett legat nära kyrkan, men som i vår tid kan kännas lite svåra att beröra och därför kanske ibland inte riktigt får den tid som de egentligen behöver få i talarstolen. Jag tror dock att dessa frågor är viktiga för kyrkan att beröra; att vi i tacksamhet för den enorma gåva livet är, lyfter fram dess helighet och ärar Livets Gud – livgivaren själv som bejakar livet hos varje människa han har skapat! I en tid då människans värde blir allt mer kopplat till hennes prestation, ålder och framgång, är det angeläget att vi som församling markerar ställning för människans okränkbara värde, som inte är grundat i något hon kan eller måste prestera, utan i att hon är skapat av Gud, till hans egen avbild.

Idag är människovärdet och livet hotat på en mängd olika sätt, även i vårt land; genom de sorgsamt många aborter som görs i vårt land varje år (38 000), genom den utsållande fosterdiagnostik som med perfektionismens klåfingriga händer pressar allt fler föräldrar till att ta beslut de annars aldrig annars skulle ta, genom de alltfler höjda rösterna för så kallad ”dödshjälp”, vilka inte vill möta livets ofta smärtsamma slut och genom svensk vårdpersonals förnekade rätt att följa sina egna samveten – trots EU-direktiv för detsamma.

Jag tror att en av Kyrkans viktigaste uppgifter är att stå för livet och för människan. Det är en viktig uppgift, en uppgift vi en dag kommer att stå till svars för den dag när vår Herre säger att ”vad ni gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig”.

Vad vill vi ha för samhälle i framtiden? Och vad tar vi som församling för ansvar för det? Jag tror att Livets söndag är en stor möjlighet för oss som församlingar och kyrkor att reflektera över dessa viktiga frågor; frågorna om livet, människovärdet och att våga stå för sanningen. Livets söndag är också ett utomordentligt tillfälle att tacka Gud för den enorma gåva han gett och ger oss varje dag – nämligen Livet självt!