Vem tänker på Barnen (Lukas Berggren, ViD)

”Barnets bästa ska alltid komma i första rummet”.  Just detta proklamerar Barnkonventionen frimodigt i sin tredje artikel. Barnets bästa (bestämd form singular; varje enskilt barn således). Ska. Alltid. Komma i första...

Hur utformar du Livets Söndag?

Du kan berätta om Livets Söndag, nämna vikten av tala om människovärdesfrågorna, läsa en appell av dr Tomas Seidal och be för de ofödda barnen och dess mödrar. Ta gärna upp en kollekt för...