Livets söndag firas i hela landet (ViD)

Firandet av Livets söndag kommer att märkas i många av söndagens gudstjänster, skriver tidningen Världen idag (091212). … I trosförsamlingen Ordet sammanfaller Livets söndag med årets söndagsskolfest. –...

Våga vara profet som bereder väg (Hedin)

I den politiska mobilisering som nu sker inför nästa års val, känner jag stor oro för tendensen att dela upp kristna efter deras inställning i värderingsfrågor och placera dem efter vänster-högerskalan, skriver...

Sätt ner foten och fira för livet (Gomér)

I Skåne avvisar en advokat skadeståndskrav till två pojkar med funktionshinder, som förlorat sin pappa i en olycka, för att de på grund av sina funktionshinder antas sakna förmåga att känna sorg och saknad på...

Vad är en människa värd? (Österberg)

Barnhandel i Kina, utsorterande fosterdiagnostik och krav på dödshjälp sätter livets värde i fokus. Värdet på fastigheter, aktier och begagnade bilar kan gå upp och ner. Människovärdet får däremot aldrig...

Fackeltåg för Livet (Dagen)

I Karlstad arrangerades på lördagskvällen ett fackeltåg inför Livets söndag, som i dag firades i flera kyrkor över hela landet. I samband med mässor och gudstjänster uppmärksammades de kristnas ansvar att verka...