Människosyn förankrad hos Gud (12 kristna ledare)

I tidningarna Dagen och Världen idag uppmanar tolv kristna ledare, från olika sammanhang, till firandet av Livets Söndag och markerar ställning för människans unika värde. Läs debattartikeln i sin helhet: I vårt sekulära samhälle hotas människovärdet på många sätt....

Hur utformar du Livets Söndag?

Du kan berätta om Livets Söndag, nämna vikten av tala om människovärdesfrågorna, läsa en appell av dr Tomas Seidal och be för de ofödda barnen och dess mödrar. Ta gärna upp en kollekt för...