Även om Livets Söndag berör allvarliga ämnen, får gärna gudstjänsten präglas av glädje och tacksamhet, med fokus på det positiva och fantastiska i den gåva själva livet är! Livets stora gåva är en källa till glädje och tacksamhet. Gud vill att vi skall vara till. Han ger oss vår existens. Han låter oss leva för att vi skall lära känna Honom! En viktig uppmaning till gudstjänstdeltagaren är att agera, tala och stå upp för Livet och människovärdet.

Firandet av Livets Söndag kan utformas på det sätt som passar för just din församling. Här nedan finner du några förslag på gudstjänstens utformning och på möjliga inslag:

Upprop

  • Läs Stefan Swärds appell om att fira Livets Söndag.

Sång och musikinslag

  • Låt barnkören sjunga några sånger om glädjen över livet
  • Sjung livsbejakande psalmer och sånger

Predikan

Omvändelse och bön

  • Omvändelse, bekännelse och förbön

En tyst minut

  • Ha en tyst minut för de kvinnor som genomgått abort eller för de ofödda.

Berättelser

  • Kanske någon i församlingen vill berätta sin upplevelse.

Kollekt

  • Ta gärna upp en kollekt under gudstjänsten till något livsbejakande arbete, förslagsvis Människovärde jourlinje Livlinan. Livlinan erbjuder rådgivning via chatt eller telefon till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Jourlinjen vänder sig även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Mer information om Livlinans arbete kan du läsa här.
  • Gåvor och kollekt till Livlinans arbete betalas in på bankgiro: 5219-0238 eller swish 123-147 13 41. Märk betalningarna med ”Livlinan”.

 

Powerpoint-underlag

Powerpointunderlag inför Livets Söndag, sammanställt från föredrag med Lord David Alton

Lord David Alton är en kristen ledamot av det brittiska överhuset som gjort sig känd för ett starkt och långsiktigt engagemang i frågor som rör rätten till liv. Abort, dödshjälp och mänskliga rättigheter är frågor som ligger Alton mycket varmt om hjärtat, och han arbetar dagligen med att driva dessa frågor på politisk nivå. Han arbetar även som rådgivare i moraliska och etiska frågor åt en rad olika organisationer och talar både nationellt och internationellt kring frågor om rätten till liv. Här nedan finner du delar av powerpoint-underlag från Alton, med en mängd tänkvärda citat och fakta. Du kan även besöka hans hemsida där du finner en mängd tal och fakta.

Här finner du flera inspelade föredrag och powerpoints av Lord Alton