Förslag till upplägg av gudstjänst

Även om Livets Söndag berör allvarliga ämnen så kan gudstjänsten präglas av glädje och tacksamhet. Låt fokus vara på det positiva och fantastiska i den gåva själva livet är! Livet är en källa till glädje och tacksamhet. Gud vill att vi skall vara till. Han ger oss vår existens. Han låter oss leva för att vi skall lära känna Honom. En viktig uppmaning till gudstjänstbesökarna är att agera, tala och stå upp FÖR livet och FÖR människovärdet. Firandet av Livets Söndag kan utformas på det sätt som passar för just din församling. Här nedan finner du några förslag på gudstjänstens utformning och på möjliga inslag:

INLEDNING
Läs förslag här för inledningen av gudstjänsten.

SÅNG OCH MUSIKINSLAG
Låt barnkören sjunga några sånger om glädjen över livet och sjung livsbejakande psalmer och sånger.

PREDIKAN
Utgå från ex predikouppslag, bibelhänvisningarna i idéunderlaget (4 MB pdf) eller kyrkoårets texter.

BÖN OCH OMVÄNDELSE
Bön, bekännelse och omvändelse

EN TYST MINUT
Ha en tyst minut för de kvinnor som genomgått abort eller för de ofödda.

BERÄTTELSER
Kanske någon i församlingen vill berätta sin upplevelse.

KOLLEKT
Ta gärna upp en kollekt under gudstjänsten till något livsbejakande arbete, till exempel Livlinan eller Livets fond. Mer information finns här.

Powerpoint-underlag

Powerpointunderlag inför Livets Söndag, sammanställt från föredrag med Lord David Alton

Lord David Alton är en kristen ledamot av det brittiska överhuset som gjort sig känd för ett starkt och långsiktigt engagemang i frågor som rör rätten till liv. Abort, dödshjälp och mänskliga rättigheter är frågor som ligger Alton mycket varmt om hjärtat, och han arbetar dagligen med att driva dessa frågor på politisk nivå. Han arbetar även som rådgivare i moraliska och etiska frågor åt en rad olika organisationer och talar både nationellt och internationellt kring frågor om rätten till liv. Här nedan finner du delar av powerpoint-underlag från Alton, med en mängd tänkvärda citat och fakta. Du kan även besöka hans hemsida där du finner en mängd tal och fakta.

Här finner du flera inspelade föredrag och powerpoints av Lord Alton