Böneupprop

Under Livets Söndag berörs många viktiga, känsliga och angelägna frågor, frågor som manar till eftertanke och bön. Det är därför angeläget att under och gudstjänsten ge tid till bön och förbön.

Ett par böneupprop har gjorts vad gäller abortsituationen.  I ett böneupprop tillsammans med tidningen Världen idag manar Hasse Nylander, pastor inom Svenska alliansmissionen, till bön för "radikalt sänkta aborttal". Som symbol för böneuppropet har man litet rött hjärta. Läs artikel om uppropet!  Även pingstevangelisten Ingemar Helmner har i ett böneupprop manat till förbön. Ladda ned böneämnena i form av bönekort för uppkopiering! Läs gärna Katolska kyrkans specialskrivna förböner att be under Livets Söndag.

I samband med bönestunden kan även vara lämpligt att ha en tyst minut för de kvinnor som genomgått abort eller för de ofödda.  

Det lönar sig att be!

Eftersom jag reser som evangelist, och predikar i olika konferenser varje helg, känns det angeläget att inspirera så många kristna som möjligt till förbön för abortsituationen i Sverige. Det känns som en förmån att, över alla samfundsgränser, få delta i varm och innerlig förbönstjänst till försvar för livet! I kärleksfull bön omsluter vi dem som genomgått smärtsamma aborter samtidigt som vi fortsätter ropa till Gud om ett uppvaknande, en kursändring i vårt land! Lyft gärna dessa angelägna böneämnen under Livets söndag.

Ingemar Helmner
Riksevangelist (Pingst)

Böneämnen

 • de kvinnor som just nu överväger abort (det görs mer än 140 aborter varje arbetsdag i Sverige)
 • att politikers hjärtan ska mjukna
 • radikalt sänkta aborttal i Sverige
 • att gravida kvinnor ska få ett livsbejakande bemötande i vården och ges alternativ till abort
 • att synen på sexualitet förändras
 • att Sverige får ett barn- och familjevänligare samhällsklimat
 • att det ofödda barnet ska bli synligt i samhällsdebatten och att fler grupper höjer sin röst till förmån för livet
 • att män ser sitt ansvar     
 • nya lagar som respekterar och skyddar det ofödda barnet
 • att kristenheten förstår allvaret i abortsituationen, blir delaktiga i samhällsdebatten och är ett stöd för de kvinnor som gjort abort
 • att Livlinan når fler kvinnor som är i behov av stöd och hjälp
 • praktiskt, ekonomiskt och opinionsmässigt stöd för Ja till Livets och Livlinans arbete, samt alla andra som verkar för det ofödda barnet