Låt dig inspireras av Livets Söndags idéunderlag!

Som inspiration inför firandet av Livets Söndag har en mängd material producerats! God hjälp inför firandet av Livets Söndag får du genom att ladda ned detta idéunderlag med uppslag för hur Livets Söndag kan firas så att det passar i just din församling! Här hittar du predikouppslag, bibelhänvisningar, böneupprop och artiklar mm.

Idéunderlag för Livets Söndag  (pdf – 738 kB)