Ge en gåva till ett livsbejakande arbete!

Församlingar uppmanas att under Livets Söndag ta upp en kollekt till något livsbejakande arbete, förslagsvis Livlinan, Människovärdes jourlinje som erbjuder rådgivning via chatt eller telefon till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Jourlinjen vänder sig även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Mer information om Livlinans arbete finns här.

Människovärdes arbete kan du läsa om här.

Gåvor till Livlinan betalas in på
Bankgiro: 5219-0238
Swish: 123-147 13 41

Betalningarna märks med ”Livlinan”!

Kollekten i katolska församlingar går till Livets fond,
Bankgiro 900-5034.