Ge en gåva till ett livsbejakande arbete!

Församlingar uppmanas att under Livets Söndag ta upp en kollekt till något livsbejakande arbete, förslagsvis Människovärdes jourtelefon, Livlinan, som ger rådgivning, stöd och hjälp till kvinnor som funderar på abort eller har gjort abort. Mer information om Livlinan finns på www.livlinan.nu.

Läs mer om Människovärdes arbete på www.manniskovarde.se.

Gåvor till Livlinan betalas in på
Bankgiro: 5219-0238
Swish: 123-147 13 41

Betalningarna märks med ”Livlinan”!

Kollekten i katolska församlingar går till Livets fond,
Bankgiro 900-5034.