Ge en gåva till ett livsbejakande arbete!

På Livets Söndag kan din församling ta upp en kollekt till något livsbejakande arbete, förslagsvis Livlinan eller Livets fond.

Livlinan är en jourlinje som drivs av organisationen Människovärde. Livlinan erbjuder rådgivning/samtalsstöd via chatt och telefon till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och behöver stöd. Jourlinjen vänder sig även till män och anhöriga som påverkats av en svår situation. Livlinan vill vara ett komplement till sjukvårdens mottagningar och ett alternativ dit man kan vända sig för att få stöd. Mer information om Livlinan hittar du här.

Information om Människovärdes arbete hittar du här.

Livets fond drivs av Respekt, en katolsk rörelse som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Ideella föreningar, församlingar och organisationer kan söka stöd ur Livets fond till ändamål som rör Respekts kärnområden. Mer information om Livets fond finns här.

Information om Respekts övriga arbete hittar du här.

Gåvor till Livlinan betalas in till
bankgiro 5219-0238
Betalningarna märks ”Livlinan”

swish 123-147 13 41

 

Gåvor till Livets fond betalas in till  bankgiro 900-5034.