Kyrkoårets texter den tredje advent

Första årgången: Jes 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt 11:2-11. Ps 146:3-9.
Andra årgången: Mal 4:4-6, 2 Petr 1:19-21, Matt 11:12-19, Ps 146:3-9.
Tredje årgången: Jes 40:1-8, Gal 3:21-29, Luk 3:1-15, Ps 146:3-9.

 

Övriga bibelhänvisningar

Inför Livets Söndag finns det många bibelverser att hämta inspiration ifrån. Här är några exempel:

Joh. 10:10 Jesus Kristus kom för att ge liv och övernog. Vi tror på ett Livets evangelium.

5 Mos. 30:19 Människans ovillkorliga rätt till liv är en sanning som sätts i fråga i samhället, genom ex självmord, eutanasi (dödshjälp) och abort.

Ords. 31:8 Församlingen behöver vara en röst för den stumme och försvarsvara den värnlöse.

Ps. 139:13, Ps. 22:11 Alltifrån det första ögonblicket, konceptionen, till det sista flämtande andetaget har människan rätt till skydd.

Luk. 1:39-57 Bara några dagar efter bebådelsen gläder sig den sex månader gamla Johannes i sin moders liv över det lilla embryot Jesus.

1 Mos. 1:27 Det mänskliga livets helighet.

5 Mos. 5:17 Alla andra mänskliga rättigheter förutsätter rätten till liv. Utan rätten till liv hänger de andra rättigheterna i luften. Ändå märker vi hur många tycks förbise detta faktum. Det har blivit alltför lätt att fördunkla eller förneka det mänskliga livets helighet.

Matt. 5:13 Församlingen är jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då ge det sälta igen? Det är vårt ansvar som kristna att verka för livet och våga vara salt och ljus.

Joh. 1:1-5 Låt Guds ord, sanningen, skina i en mörk värld! I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed.

Luk. 3:4-6 Var – likt Johannes Döparen – en vägröjare för Herren. Tala sanningen, fylld av kärlek. Bered en väg för Herren, till frälsning för landet.

Matt. 25:40 Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.