Videos

En film om Livet

En modifierad och kortare variant av filmen ”Livsviktigt”, producerad för Livets Söndag (Dream Big)

En extra kromosom – Utrotningshotat liv!

Dokumentär. En svensk läkare avslöjar att 98% av alla barn som får diagnosen Down’s syndrom blir aborterade. (Dream Big)

Livsviktigt

En film om Alice som är oönskat gravid och planerar att göra abort. (Dream Big)

Anna Strömsvåg berättar –

om hennes liv med sin dotter Stella som har Downs syndrom – Tolkad till engelska. Anna Strömsvåg, mother of a Stella, who has down`s syndrome (Ja tll Livet)

Jessica Roos Rahmquist berättar –

om sitt liv med ett barn med Downs syndrom

An additional chromosome – Life endangered!

Documentary. A Swedish physician revealed that 98% of all children that are diagnosed to have Down syndrome are aborted. (Dream Big)