I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Joh 1:4-5

Genteknikens framfart, fler aborter och en ökad debatt för dödshjälp riskerar att urholka människovärdet allt mer i dagens samhälle. Som församling ger därför Livets Söndag er en unik möjlighet att hylla livets okränkbara värde.

Livets Söndag är ett initiativ taget år 2000 av den katolske biskopen Anders Arborelius, som spridit sig till de flesta samfund och kyrkor i Sverige. Med fokus på livets värde är Livets söndag ett tillfälle för den lokala församlingen att betona glädjen och tacksamheten över livet men också att markera ställning i centrala frågor som abort, dödshjälp och fosterdiagnostik.